Fotoklub MKS Nová Paka je dobrovolným sdružením fotografů a zájemců o fotografii či video starších 15 let ochotných se scházet v Nové Pace.
Funguje pod záštitou zřizovatele MKS a řídí ho pětičlenná rada v čele s předsedou a zástupcem. Volba předsedy a zástupce je vždy v jiný rok, aby bylo zajištěné fungování klubu. Dalším orgánem je tříčlenná revizní komise. Veškeré funkce jsou dobrovolné a jsou do nich voleni členové na výroční schůzi fotoklubu Nevyšším orgánem je valná hromada.
Nejsou stanoveny žádné členské poplatky, financování je řešeno z příspěvků členů na různé účely / náklady se podělí mezi členskou základnu/ , dále dary sponzorů, příspěvky od MÚ, podporou od MKS .
Právem a povinností členů je zúčastnit se pravidelných schůzek, výstav a dalších akcí fotoklubu, vystavovat ve skříňce klubu a podílet se na přípravách těchto činností. Minimálně jednou za dva roky se zúčastnit společné akce, komunikovat po internetu, navštěvovat schůzky fotoklubu apod. Každý člen má právo vznášet návrhy a připomínky, půjčovat si časopis a další společné věci, vystavovat ve skříňce klubu a na webových stránkách. Členové fotoklubu se scházejí pravidelně 1x za čtrnáct dnů, v učebně MKS. Většinou od 17 nebo 18 hod. a to ve čtvrtek. Změny jsou možné.
Srdečně mezi sebe zveme zájemce o fotografii a fotografování.

Miroslav Suchánekpředseda: Suchánek Miroslav, další volby v r. 2023
zástupce: Herbrych Vladimír, archivář, další volby 2024
správce webu: Hejtman Lukáš
mapové okruhy: Festa Josef, Müller Jakub

revizní komise:
předseda: Albrecht, Jiří
člen: Maglen Jan
člen: Tejchman Jiří