Úspěchy jsem neměl u žen
ba ani se sklenkou si příliš netykám
po horách se toulám vzpružen
přes hledáček zírám, kdo ví kam.

Hledáček je od Nikonu
FM dvojka cílí sem
hledím z něho na krajinu
nebo dolů na pupen.

Skla já pevná nejraději
na aparát navlékám
abstraktní se vzory dějí
s myšlenkou rád se potkávám.

...a to nejen ve fotografii.
KRAJINADETAILNÁPADABSTRAKCE
MOTTO: Okouzluje mne krajina
a fascinují schopnosti optiky
upravovat ji dle přání autora.

V.HERBRYCH@SEZNAM.CZ